หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัด"โครงการนวัตเพื่อสังคม" เพื่อขึ้นป่าไปดูแนวกันไฟ เพื่อศึกษาแนวคิดการป้องกันไฟป่าด้วยวิธีธรรมชาติ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัด"โครงการนวัตเพื่อสังคม" เพื่อขึ้นป่าไปดูแนวกันไฟ เพื่อศึกษาแนวคิดการป้องกันไฟป่าด้วยวิธีธรรมชาติ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 13:57:23

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัด"โครงการนวัตเพื่อสังคม" เพื่อขึ้นป่าไปดูแนวกันไฟ เพื่อศึกษาแนวคิดการป้องกันไฟป่าด้วยวิธีธรรมชาติ

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th