หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการนวัตพัฒฯถิ่นปีที่ 1 โดยนำนักศึกษา วาดรูปบนผนังอาคารศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก และ จัดสันทนาการ ให้กับนักเรียน โรงเรียนเวียงผา จังหวัดเชียงราย
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการนวัตพัฒฯถิ่นปีที่ 1 โดยนำนักศึกษา วาดรูปบนผนังอาคารศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก และ จัดสันทนาการ ให้กับนักเรียน โรงเรียนเวียงผา จังหวัดเชียงราย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 13:55:29

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดโครงการนวัตพัฒฯถิ่นปีที่ 1 โดยนำนักศึกษา วาดรูปบนผนังอาคารศูนย์การเรียนรู้เด็กเล็ก และ จัดสันทนาการ ให้กับนักเรียน โรงเรียนเวียงผา จังหวัดเชียงราย

www.ssru.ac.th

www.cim.ssru.ac.th