หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจการนักศึกษา > โครงการวาดฝันแบ่งปันรอยยิ้ม
โครงการวาดฝันแบ่งปันรอยยิ้ม

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 14:03:45

ชมรมcim family วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดโครงการวาดฝันแบ่งปันรอยยิ้ม ได้ทำการปลูกผักให้นักเรียน ซ่อมแซ่มฝ้าเพดานอาคารเรียน ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าให้อาคารเรียน จัดบอร์ดสื่อการเรียนการสอน และวาดภาพระบายสีเพิ่มสีสันให้กับโรงเรียนบ้านกกเชียง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2562