หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th International Conference on Management, Innovation, Economics, and Social Sciences (ICMIESS2024)
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th International Conference on Management, Innovation, Economics, and Social Sciences (ICMIESS2024)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-11-24 14:49:54ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th International Conference on Management, Innovation, Economics, and Social Sciences (ICMIESS2024)

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 5 The 5th International Conference on Management, Innovation, Economics, and Social Sciences (ICMIESS2024) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ Da Nang City ประเทศเวียดนาม และผ่านระบบ Zoom Online ทั้งนี้ บทความดีเด่นที่เสนอในที่ประชุม จะได้รับการทาบทามให้ตีพิมพ์ใน “วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน” (TCI กลุ่มที่ 2), “วารสารวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” (TCI กลุ่มที่ 2) และ Journal of Human Systems Management (Scopus)