หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม > สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ยูลีกหญิงนักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ยูลีกหญิงนักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ประจำปี 2561 ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2018-04-02 09:28:59วันที่ 30 มีนาคม 2561 หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ การจัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คน ยูลีกหญิงนักกีฬาต้นแบบไม่ใส่ใจบุหรี่ ประจำปี 2561 ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัด ณ สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาผู้ชนะการแข่งขันและอาจารย์หทัยพัทธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันครั้งนี้