หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร > การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-04-18 10:23:24

การประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานเปิดการประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมกับ วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 3729  อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37) ชั้น 2 และระบบอนไลน์ Zoom Meeting

พีชญาณัท  : ถ่ายภาพ/รายงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ