หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประกาศ > ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-21 11:04:18


ประกาศขยายระยะเวลาชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 นักศึกษาดาวน์โหลดใบแจ้งหนี้ในระบบ reg.ssru.ac.th และชำระเงินที่ธนาคารและเค้าเตอร์เซอวิสตามปกติ ถึงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2565