หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3/2564
การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-21 11:09:22แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ภาคปกติและภาคพิเศษ


***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 3/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***

 #www.ssru.ac.th

#https://reg.ssru.ac.th

#https://admission.ssru.ac.th