หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมรับฟัง ทิศทางนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมรับฟัง ทิศทางนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-24 09:43:36


วันพุธ ที่ 22 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมรับฟัง ทิศทางนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช  เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และเข้าร่วมรับฟังแผนยุทธศาสตร์การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี