หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-24 09:46:23


วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมและนำเสนอแผนการดำเนินงานของวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ภายใต้นโยบายพลิกโฉมมหาวิทยาลัย