หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-12 10:02:02


วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 13:30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยมีท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย เป็นประธานเปิดประชุม ณ เมอเวนพิค รีสอร์ทเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา