หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบ ป้องกันวิทยานิพนธ์ นายณรงค์ อนุรักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมเป็นกรรมการสอบ ป้องกันวิทยานิพนธ์ นายณรงค์ อนุรักษ์ นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-27 11:16:00


รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัย นวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาร่วมเป็นกรรมการสอบ ป้องกันวิทยานิพนธ์ นายณรงค์  อนุรักษ์  นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรนิเทศศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร