หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูล “Social Listening Tool”
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูล “Social Listening Tool”

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-12 10:06:44


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมการขับเคลื่อนการตลาดด้วยข้อมูล “Social Listening Tool”


บรรยายโดย 

อาจารย์ณัฐพล ม่วงทำ

เจ้าของเพจ “การตลาดวันละตอน”


ผู้เขียนหนังสือขายดี

  Personalized Marketing

  Data-Driven Marketing

  Data Thinking


*หมายเหตุ

1. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องเปิดกล้องตลอดการอบรม

2. ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการอบรม เช่น ตอบคำถาม

ลงทะเบียน bit.ly/dmkseminar  (เปิดให้ลงทะเบียน 27 ธันวาคม 2564)

จัดโดย สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา