หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอ
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-28 09:53:43


วันจันทร์ ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๗.๐๐ น. รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑๕ รูป  เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว

ปวีณา : ถ่ายภาพ

พีชญาณัท : รายงาน