หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรม เสริมสร้างทักษะ เพื่อสอบ Google Certificed Educator Level 1
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดอบรม เสริมสร้างทักษะ เพื่อสอบ Google Certificed Educator Level 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-28 10:01:03


วันจันทร์ ที่ 28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ร่วมกับ  MBRO GLOBAL (Google for Education Partner) จัดอบรม เสริมสร้างทักษะ เพื่อสอบ Google Certificed  Educator Level 1 โดยมี ดร.เมธวิน  กิติคุณ Google for Education Certificed Trainer ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร