หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้สอบผ่าน Google Certificed Educator Level 1
ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้สอบผ่าน Google Certificed Educator Level 1

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-28 12:01:11

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในโอกาสที่ได้สอบผ่าน Google Certificed  Educator Level 1