หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมหารือการจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมหารือการจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-29 07:37:36

 


รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตผังนิรันดร์ คณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมหารือการจัดกิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยมี ผศ.ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานการประชุม