หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-12-29 07:41:13


วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ประชุมชี้แจงแนวทางการขอทุนอุดหนุนโครงการวิจัย (ทุนส่วนตัว/ทุนหน่วยงาน) สำหรับสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ ประจำปี 2565 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิตผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธาน ผ่านระบบ ZOOM