หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อวยพรปีใหม่ 2565
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อวยพรปีใหม่ 2565

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-04 10:51:23


ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ที่จะถึงนี้ ขอคุณพระรัตนตรัยจงเกื้อหนุนทุกท่าน ปราศจากทุกข์ปลอดจากโรคภัยด้วยแรงบุญ ขอให้พรประสิทธิ์เสกสรรค์ยั่งยืนนาน พรมงคลจงบันดาลดล ประสบแต่ความสุขความพูนผลกันถ้วนหน้า คิดสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา ศุภฤกษ์เบิกดิถิปีใหม่เทอญ 


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ