หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมขับเคลื่อนด้านการวิจัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประชุมขับเคลื่อนด้านการวิจัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-17 15:43:01


วันอาทิตย์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ขับเคลื่อนด้านการวิจัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนข้อเสนอชุดโครงการวิจัยเพื่อของบประมาณสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก (ววน.)” โดย รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.นรินทร์ สังข์รักษา มาเป็นวิทยากร โครงการดังกล่าวจัดในรูปแบบออนไลน์ Zoom Meeting