หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2/2564
ลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-12 10:10:41


***การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***

#www.ssru.ac.th

#https://reg.ssru.ac.th

#https://admission.ssru.ac.th