หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 (วันสุดท้าย)
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 (วันสุดท้าย)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-10 10:01:31ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
การชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2565 (วันสุดท้าย)


(ผู้ที่ชำระเงินแล้วสามารถดูประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและรายละเอียดการส่ง Portfolio ในวันที่ 14 มกราคม 2565)


ที่เว็บไซต์ฝ่ายรับเข้าศึกษา : 
https://admission.ssru.ac.th