หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕รมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕รมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-11 13:37:04


วันจันทร์ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ รองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ โดยประชุมผ่านระบบออนไลน์