หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พบปะพูดคุยกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์พบปะพูดคุยกับบุคลากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 11:27:26


           วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายพรชัย  มุ่งเจริญพร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  ได้พบปะกับบุคลากร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดังนี้


1. อาจารย์ ดร.ชญานันท์ เกิดพิทักษ์

2. อาจารย์ ดร. นธายุ วันทยะกุล

3. ดร.สุจรรยา ขุนทอง

4. อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง

5. อาจารย์นภัสสร เกิดพิทักษ์


           ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการทำการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสำรวจพื้นที่วิจัยและความต้องการของชุมชนเพื่อให้แน่ใจว่าผลการวิจัยสามารถใช้ประโยชน์เชิงชุมชนได้จริง  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริม และพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ต่อไป