หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5/2564
ประกาศ การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2022-01-12 11:06:52


แจ้งนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ เรื่อง*การลงทะเบียนและรายงานตัวบัณฑิต เพื่อรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 5/2564 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ที่ reg.ssru.ac.th ***

 #www.ssru.ac.th

#https://reg.ssru.ac.th

#https://admission.ssru.ac.th