หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามและส่งแผนพัฒนาคุณภาพ
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามและส่งแผนพัฒนาคุณภาพ

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 11:40:23


วันพฤหัสดี ที่ 18 พ.ย. 2564 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะผู้บริหาร เพื่อติดตามและส่งแผนพัฒนาคุณภาพ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธานการประชุม ด้วยระบบออนไลน์ Zoom meeting