หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่6/2564
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่6/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 11:44:46


วันพฤหัสดี ที่ 18 พ.ย. 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่6/2564 โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ Google Meet