หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564
ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-19 12:06:57


วันพฤหัสดี ที่ 18 พ.ย. 2564 ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดการประชุมอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อาคารเหมวดีพิทักษ์ (อาคาร37)