หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับศักยภาพนักศึกษาสำหรับการทำวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับศักยภาพนักศึกษาสำหรับการทำวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-22 11:16:37


รศ.ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การยกระดับศักยภาพนักศึกษาสำหรับการทำวิจัยด้านนวัตกรรมการจัดการสู่เชิงพาณิชย์ ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31