หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 1.4.9 และตัวชี้วัด 1.4.10
กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัด 1.4.9 และตัวชี้วัด 1.4.10

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-24 13:37:53


22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.  ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐมเป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยบุคลากร  กองการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการและตัวชี้วัด 1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการของหน่วยงานวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์