หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-24 13:45:23


22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัด 1.4.9 จำนวนหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนร่วมกับหน่วยงานหรือสถานประกอบการและตัวชี้วัด 1.4.10 จำนวนอาจารย์และนักศึกษาที่จัดการเรียนรู้และปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือสถานประกอบการ โดยมี  ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม  เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยบุคลากร กองบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ วิทยาเขตนครปฐม

www.cim.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th