หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญร่วมรับชมการประชุมสัมมนานานาชาติ IPSOM-UiTM 2021
เชิญร่วมรับชมการประชุมสัมมนานานาชาติ IPSOM-UiTM 2021

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-26 10:34:01


ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2021 (วันพฤหัสบดี) เวลา 8.30 น. เชิญร่วมรับชมการประชุมสัมมนานานาชาติ IPSOM-UiTM 2021 สํานักงานรองอธิการบดี (วิจัยและนวัตกรรม) Universiti Teknologi MARA และสถาบันความมั่นคงสาธารณะของประเทศมาเลเซีย (IPSOM) กระทรวงกิจการบ้านมาเลเซีย โดยมีท่านอาจารย์ พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก ประธานที่ปรึกษา ภาควิชานวัตกรรมการจัดการความมั่นคง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเชิญขึ้นบรรยายทางวิชาการด้านการจัดการความมั่นคง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2021 (วันพฤหัสบดี) เวลา 8.30 น.

Join us on any of the following platforms:

Youtube:  https://youtu.be/B-vEWKQrs4A 

zoom :  https://bit.ly/3wCB5HT