หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-25 16:15:17


วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2564 ครั้งที่1/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์  ศรีวิบูลย์ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร 32