หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ในรูปแบบออนไลน์
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-25 16:21:13


วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต  ผังนิรันดร์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการ  นอกจากนี้ยังมีศิษย์เก่า คุณสวิตตา  จันทร์แกมแก้ว , คุณธัญลักษณ์  ชาญณรงค์  มาให้คำแนะนำรุ่นน้องในการเตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์สหกิจศึกษา และการบรรยาย เรื่อง ฝึกงานยุคดิจิทัล อย่างไรให้ได้งาน โดย คุณตรีภพ  เที่ยงตรง  กรรมการผู้จัดการบริษัท สเปคเตอร์ อีสปอร์ต จำกัด