หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta)

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2021-11-12 10:36:12


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทความสามารถทางวิชาการ/ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2 Qouta) 


ผู้สมัครที่สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/login


ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2565 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://cts.ssru.ac.th/File/IS/Announce/Files/5kko4a0i.pdf