ความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการกับมหาวิทยาลัยต่างๆ

China
1.Sichuan

Aba Teacher University , China

Ya'an Polytechnic ,China
Sichuan Minzu College, China2.Guizhou

Quanzhou Normal University ,China3.Henan

Sanmenxia Polytechnic ,China4.Fujian

Longyan University ,China

5.Hainan

Haikou University  of Economic, China6.Chongqing

Chongqing University of posts and telecommunications


7.Taiwan

Chilee University of Technology ,  TaiwanChinese Culture University , TaiwanShih Chien University , Taiwan
Australia

Australia