หน้าหลัก > ข่าว > ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร
ความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร

Office of International Education Affairs: OIEA พร้อมขับเคลื่อน และผลักดันการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี โท เอก สำหรับนักศึกษาจีน
Office of International Education Affairs: OIEA   พร้อมขับเคลื่อน และผลักดันการจัดการศึกษาในระด ...
2021-07-20 16:01:51
ฝ่ายกิจการต่างประเทศ เข้าพบ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ รองคณบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วยอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดกา ...
2020-09-10 16:04:23
ข่าวย้อนหลัง