หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > หยุดยาว ว.นวัตกรรมฯ ร่วมมือ ร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน
หยุดยาว ว.นวัตกรรมฯ ร่วมมือ ร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2023-05-11 11:41:08

หยุดยาว ว.นวัตกรรมฯ ร่วมมือ ร่วมใจ ปลอดภัยไว้ก่อน

- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งาน

ตรวจสอบสภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดพร้อมปิดสวิตช์หรือทางที่ดีควรถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานออก เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรที่เป็นสาเหตุให้เกิดไฟไหม้ตามมาได้

- ปิดน้ำและตรวจสอบรอยรั่วของท่อปะปา

ตรวจเช็ครอยรั่วของท่อต่างๆ  นอกจากนี้จะต้องไม่ลืมที่จะปิดวาล์วน้ำ  ตามจุดต่างๆ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำภายในอาคารสำนักงาน

งานประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

Extended Break – College of Innovation and Management, Unity, Safety First

- Unplug unused electrical appliances.

Check the condition of all types of electrical appliances and ensure that the switches are turned off or, ideally, unplug the electrical appliances that are not in use to prevent electrical short circuits that could lead to fires.

- Shut off water and check for pipe leaks.

Inspect for any pipe leaks and make sure to shut off the water valves, such as those in the kitchen and office bathrooms, as well. Don't forget to check for any leaks in the plumbing system.

The College of Innovation and Management's Public Relations team