หน้าหลัก > ข่าว > ข่าววิจัยและบริการวิชาการ > วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัย กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัย กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาลัยนวัฒกรรมและการจัดการ
2024-05-15 14:18:07


วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ชุมพล รอดแจ่ม รองคณบดีฝ่ายบริหาร  วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ พร้อมด้วย อ.วุฒิพงศ์ จันทร์เมืองไทย เข้าร่วมนำเสนอผลการวิจัย กลุ่มการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ในการประชุมเพื่อบูรณาการความร่วมมือการวิจัยด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาอาหารมูลค่าสูงของประเทศไทยร่วมกับแผนงานอาหารมูลค่าสูง (บพข.) และสถาบันอาหารไทย ณ อมรินทร์ ชั้น3 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารไทย


นับได้ว่าเป็นประโยชน์ต่อการนำไปต่อยอดพัฒนาการดำเนินงานด้าน SDGs ของมหาวิทยาลัย และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างองค์กร โดยสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs 17 ในการสร้างเครือข่ายการขับเคลื่อนการบริการวิชาการเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันต่อไป


#สวนสุนันทา

#นักวิจัยพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน

#SSRU

#CIMSSRU

#SDGs_SSRU

#financial empowerment

#sustainable growth

www.cim.ssru.ac.th

#ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

#วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา